10:49 | GMT: 08:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
HFTGROUP

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
HFTGROUP
Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
HFTGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
HFTGROUP
Publikacja raportu za 2017 rok.
HFTGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
HFTGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
HFTGROUP
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
HFTGROUP
Publikacja raportu za 2016 rok.
HFTGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
HFTGROUP
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
HFTGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2016, IV kwartał 2016 i I kwartał 2017 roku.
HFTGROUP
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
HFTGROUP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
HFTGROUP
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
HFTGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
HFTGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
HFTGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
HFTGROUP
Publikacja raportu za 2015 rok.
HFTGROUP
NWZA ws. powołania członka zarządu oraz zmiany statutu.
HFTGROUP
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
HFTGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
HFTGROUP
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
HFTGROUP
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
HFTGROUP
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
HFTGROUP
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
HFTGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014, obniżenia kapitału zakładowego z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii C, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii D, zmiany statutu, powołania pełnomocnika spółki.
HFTGROUP
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
HFTGROUP
Publikacja raportu za 2014 rok.
HFTGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
HFTGROUP
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
HFTGROUP
NWZA ws. połączenia akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C i D w jedną serię B oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E,F,G,H i I w jedną serię C, scalenia akcji, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
HFTGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
HFTGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
HFTGROUP
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HFTGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
HFTGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
HFTGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
HFTGROUP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
HFTGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
HFTGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
HFTGROUP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2012 rok oraz scalenia (połączenia) akcji.
HFTGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
HFTGROUP
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
HFTGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
HFTGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
HFTGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
HFTGROUP
NWZA ws. odstąpienia od realizacji emisji akcji serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z prawem poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii E w ramach subskrypcji prywatnej oraz emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej i zmiany statutu.
HFTGROUP
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
HFTGROUP
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
HFTGROUP
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru.
HFTGROUP
Publikacja raportu za 2011 rok.
HFTGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
HFTGROUP
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
HFTGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
HFTGROUP
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
HFTGROUP
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
HFTGROUP
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
HFTGROUP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
HFTGROUP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
HFTGROUP
WZA
HFTGROUP
Publikacja raportu za 2010 rok.
HFTGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
HFTGROUP
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
HFTGROUP
Split akcji w stosunku 1:2.


«Powrót do terminarza spółek