05:22 | GMT: 03:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IFSA

Data
Spółka
Wydarzenie
IFSA
Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
IFSA
NWZA ws. zmiany statutu oraz zamiany 1.892.701 akcji spółki należących do Patro Invest OÜ na akcje serii B.
IFSA
Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
IFSA
NWZA ws. zmiany statutu oraz zamiany 1.892.701 akcji należących do Patro Invest OÜ na akcje serii B spółki.
IFSA
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz do oceny raportów rocznych za rok 2019, 2020.
IFSA
Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
IFSA
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz do oceny raportów rocznych.
IFSA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.
IFSA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.
IFSA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
IFSA
Publikacja raportu za okres od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r.
IFSA
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
IFSA
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
IFSA
NWZA ws. zmiany roku obrotowego i związanych z tym zmian statutu.
IFSA
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
IFSA
Publikacja raportu za 11 miesięcy od 1 stycznia 2018r. do 30 listopada 2018r.
IFSA
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
IFSA
NWZA ws. zmiany uchwał nr 17 i 21 ZWZ z 30.05.2018r. oraz przyjęcia statutu.
IFSA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IFSA
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
IFSA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 oraz przeniesienia siedziby spółki do Estonii.
IFSA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IFSA
Publikacja raportu za 2017 rok.
IFSA
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 26 czerwca 2017r., połączenia INVESTMENT FRIENDS Spółka akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
IFSA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
IFSA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IFSA
Scalenie akcji w stosunku 2:1.
IFSA
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
IFSA
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
IFSA
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
IFSA
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
IFSA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
IFSA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IFSA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
IFSA
Publikacja raportu za 2016 rok.
IFSA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.076.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
IFSA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IFSA
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
IFSA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
IFSA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.
IFSA
Publikacja raportu za 2015 rok.
IFSA
NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
IFSA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
IFSA
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
IFSA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
IFSA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
IFSA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IFSA
Publikacja raportu za 2014 rok.
IFSA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
IFSA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IFSA
Scalenie akcji w stosunku 4:1.
IFSA
NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, uchylenia uchwały nr 6 WZA z dnia 29.10.2014 r., zmiany uchwał numer 4 i 5 WZA z dnia 30.07.2014 r. oraz zmiany statutu.
IFSA
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
IFSA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
IFSA
NWZA ws. m.in. scalenia akcji, zmiany uchwał numer 4, 5 i 6 WZA z dnia 30 lipca 2014 r.
IFSA
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
IFSA
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
IFSA
Split akcji w stosunku 1:5.
IFSA
Początek notowań spółki BUDVARCEN (BDV) pod nazwą IFSA (IFR), w związku ze zmianą firmy.
IFSA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,09 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF Invest S.A.
IFSA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IFSA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,09 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF Invest S.A.
IFSA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IFSA
NWZA ws. wniesienia aportem przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum SA w rozumieniu art.551 k.c. do spółki zależnej, udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej oraz zmian w składzie RN.
IFSA
Publikacja raportu za 2013 rok.
IFSA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
IFSA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E oraz zmiany statutu.
IFSA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Pana Marka Trzcińskiego.
IFSA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Pana Marka Trzcińskiego.
IFSA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IFSA
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
IFSA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
IFSA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
IFSA
Publikacja raportu za 2012 rok.
IFSA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
IFSA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
IFSA
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
IFSA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
IFSA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IFSA
Publikacja raportu za 2011 rok.
IFSA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
IFSA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
IFSA
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
IFSA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
IFSA
WZA
IFSA
Publikacja raportu za 2010 rok.
IFSA
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek