14:07 | GMT: 12:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
INNOGENE

Data
Spółka
Wydarzenie
INNOGENE
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
INNOGENE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
INNOGENE
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za 2019 rok.
INNOGENE
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
INNOGENE
NWZA ws. powołania członków RN.
INNOGENE
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
INNOGENE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
INNOGENE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
INNOGENE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
INNOGENE
Publikacja raportu za 2018 rok.
INNOGENE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
INNOGENE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
INNOGENE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok obrotowy 2017.
INNOGENE
Publikacja raportu za 2017 rok.
INNOGENE
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
INNOGENE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2016.
INNOGENE
Publikacja raportu za 2016 rok.
INNOGENE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2016.
INNOGENE
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
INNOGENE
NWZA ws. zmiany statutu, odwołania z funkcji członka RN, powołania nowych członków RN oraz emisji obligacji.
INNOGENE
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
INNOGENE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2015.
INNOGENE
Publikacja raportu za 2015 rok.
INNOGENE
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
INNOGENE
Dzień pierwszego notowania na NC 498.559 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
INNOGENE
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
INNOGENE
Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
INNOGENE
Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
INNOGENE
Zakończenie budowy księgi popytu. Publikacja ceny emisyjnej.
INNOGENE
Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych. Rozpoczęcie budowy księgi popytu.
INNOGENE
Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
INNOGENE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na NC, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
INNOGENE
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
INNOGENE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2014, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
INNOGENE
Publikacja raportu za 2014 rok.
INNOGENE
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
INNOGENE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INNOGENE
Publikacja raportu za 2013 rok.
INNOGENE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
INNOGENE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / podziału zysku za rok obrotowy 2012.
INNOGENE
Publikacja raportu za 2012 rok.
INNOGENE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
INNOGENE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i E.
INNOGENE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
INNOGENE
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów pożyczek z członkami zarządu.
INNOGENE
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty.
INNOGENE
Publikacja raportu za 2011 rok.
INNOGENE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
INNOGENE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
INNOGENE
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
INNOGENE
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczek pieniężnych z członkami zarządu.
INNOGENE
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
INNOGENE
WZA
INNOGENE
Publikacja raportu za 2010 rok.
INNOGENE
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
INNOGENE
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
INNOGENE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
INNOGENE
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek