09:25 | GMT: 07:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
INC

Data
Spółka
Wydarzenie
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
INC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
INC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
INC
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, D i E w drodze subskrypcji prywatnych z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, powołania członka RN oraz zmian statutu.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
INC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
INC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
INC
NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany regulaminu RN.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
INC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
INC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
INC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
INC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INC
NWZA ws. zmian w statucie.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
INC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
INC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INC
NWZA ws. wyboru członków RN.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
INC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz zgody na skup akcji własnych.
INC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
INC
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
INC
Scalenie akcji w stosunku 4:1.
INC
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
INC
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
INC
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, scalenia akcji, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
INC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
INC
Początek notowań spółki INVESTCON (INC) pod nazwą INC (INC), w związku ze zmianą firmy.
INC
NWZA ws. zmiany statutu.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
INC
NWZA ws. zmian w składzie RN.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
INC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
INC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
INC
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
INC
NWZA ws. zmiany uchwały nr 19 z 19 maja 2010 oraz zmian w składzie RN.
INC
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
INC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
INC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
INC
WZA
INC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek