00:45 | GMT: 22:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
INVISTA

Data
Spółka
Wydarzenie
INVISTA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
INVISTA
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
INVISTA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
INVISTA
Publikacja raportu za 2019 rok.
INVISTA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego.
INVISTA
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
INVISTA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
INVISTA
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
INVISTA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
INVISTA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
INVISTA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
INVISTA
NWZA ws. powołania do RN pani Agnieszki Bazyl - Dyzio oraz pani Marzeny Łuckiej.
INVISTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
INVISTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
INVISTA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
INVISTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
INVISTA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
INVISTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
INVISTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
INVISTA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
INVISTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
INVISTA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
INVISTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INVISTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
INVISTA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
INVISTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
INVISTA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INVISTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
INVISTA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
INVISTA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
INVISTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
INVISTA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
INVISTA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
INVISTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
INVISTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
INVISTA
ZWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 6 NWZ z dnia 13.11.2013r w sprawie zmiany uchwały nr 28 ZWZ z dnia 28.06.2013r, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2013 rok.
INVISTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
INVISTA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
INVISTA
Scalenie akcji w stosunku 6:1.
INVISTA
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
INVISTA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
INVISTA
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
INVISTA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
INVISTA
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
INVISTA
NWZA ws. zmiany uchwały nr 28 ZWZ z dnia 28.06.2013r ws. wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych w trybie art.362 §1 pkt.8) ksh, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, pokrycia kosztów NWZ, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
INVISTA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INVISTA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
INVISTA
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G.
INVISTA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
INVISTA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
INVISTA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
INVISTA
Publikacja raportu za 2012 rok.
INVISTA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
INVISTA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
INVISTA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
INVISTA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
INVISTA
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji spółki.
INVISTA
Publikacja raportu za 2011 rok.
INVISTA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
INVISTA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
INVISTA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
INVISTA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie i w składzie RN.
INVISTA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
INVISTA
WZA
INVISTA
Publikacja raportu za 2010 rok.
INVISTA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
INVISTA
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
INVISTA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F i G.
INVISTA
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
INVISTA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, D i E.


«Powrót do terminarza spółek