11:22 | GMT: 09:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IMPEXMET

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
IMPEXMET
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IMPEXMET
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji Impexmetal S.A. oraz ich wycofania z obrotu na GPW.
IMPEXMET
Dzień wykupu akcji spółki przez Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. oraz Boryszew S.A. po cenie 4,25 zł za akcję.
IMPEXMET
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
IMPEXMET
Zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji po 4,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. oraz Boryszew S.A.
IMPEXMET
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
IMPEXMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
IMPEXMET
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. oraz Boryszew S.A.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
IMPEXMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IMPEXMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IMPEXMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IMPEXMET
NWZA ws. umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 18 ZWZ z 15 czerwca 2016 w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych, zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci zakładu Aluminium Konin oraz zmian w składzie RN.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IMPEXMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
IMPEXMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok oraz przyjęcia programu skupu akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych spółki.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IMPEXMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
IMPEXMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok oraz zmian w składzie RN.
IMPEXMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
IMPEXMET
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IMPEXMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
IMPEXMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
IMPEXMET
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
IMPEXMET
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
IMPEXMET
NWZA ws. zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
IMPEXMET
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję
IMPEXMET
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
IMPEXMET
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
IMPEXMET
WZA
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
IMPEXMET
NWZA
IMPEXMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek