04:10 | GMT: 02:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ISIAG

Data
Spółka
Wydarzenie
ISIAG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu III kwartał 2020 roku.
ISIAG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu II kwartał 2020 roku.
ISIAG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
ISIAG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ISIAG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ISIAG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
ISIAG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ISIAG
NWZA ws. odwołania i powołania członka RN oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
ISIAG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
ISIAG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ISIAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ISIAG
Publikacja jednostkowego raportu za 2018 rok.
ISIAG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ISIAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ISIAG
NWZA ws.widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ISIAG
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki KW NR: LM1L/00041584/6 na rzecz Banku Spółdzielczego Ostrów Mazowiecka z tytułu udzielenia przez bank kredytu w kwocie 400 000 zł.
ISIAG
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ISIAG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
ISIAG
Publikacja raportu za 2017 rok.
ISIAG
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ISIAG
NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości należących do spółki oraz wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i wyrażenia zgody na cesję.
ISIAG
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej.
ISIAG
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ISIAG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
ISIAG
Publikacja raportu za 2016 rok.
ISIAG
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ISIAG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych.
ISIAG
Publikacja raportu za 2015 rok.
ISIAG
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ISIAG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
ISIAG
Publikacja raportu za 2014 rok.
ISIAG
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ISIAG
NWZA ws. wyrażenia zgody na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej oraz zmiany statutu.
ISIAG
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ISIAG
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ISIAG
Publikacja raportu za 2013 rok.
ISIAG
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ISIAG
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
ISIAG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
ISIAG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
ISIAG
Publikacja raportu za 2012 rok.
ISIAG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ISIAG
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
ISIAG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
ISIAG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
ISIAG
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ISIAG
Publikacja raportu za 2011 rok.
ISIAG
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ISIAG
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru oraz zmian statutu.
ISIAG
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ISIAG
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ISIAG
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek