13:49 | GMT: 11:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
IU

Data
Spółka
Wydarzenie
IU
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
IU
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
IU
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.
IU
Publikacja raportu za 2019 rok.
IU
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
IU
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
IU
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
IU
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
IU
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
IU
Publikacja raportu za 2018 rok.
IU
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IU
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
IU
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IU
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
IU
Pierwszy dzień notowania na NC 250.000 akcji serii D1, 150.000 akcji serii D2, 160.000 akcji serii E1, 400.000 akcji serii F.
IU
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
IU
Publikacja raportu za 2017 rok.
IU
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IU
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
IU
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
IU
NWZA ws. m.in. wyboru członków RN.
IU
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
IU
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
IU
Publikacja raportu za 2016 rok.
IU
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IU
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
IU
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IU
NWZA ws. zmiany statutu, poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności spółki.
IU
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
IU
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
IU
Publikacja raportu za 2015 rok.
IU
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
IU
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
IU
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
IU
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
IU
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
IU
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
IU
Publikacja raportu za 2014 rok.
IU
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IU
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
IU
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
IU
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
IU
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IU
Publikacja raportu za 2013 rok.
IU
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IU
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
IU
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych i określenie zasad ich nabywania oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
IU
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IU
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
IU
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012, emisji warrantów i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
IU
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
IU
Publikacja raportu za 2012 rok.
IU
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
IU
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
IU
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
IU
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
IU
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IU
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
IU
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek