04:49 | GMT: 02:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
INVESTEKO

Data
Spółka
Wydarzenie
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
INVESTEKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019 r.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
INVESTEKO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018 r.
INVESTEKO
NWZA ws. emisji obligacji serii E oraz serii F.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
INVESTEKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017 r. oraz pokrycia straty netto za 2016 r.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
INVESTEKO
NWZA ws. wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki, celem zabezpieczenia zaciągniętej przez prezesa zarządu pożyczki w kwocie 950.000,00 zł (dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) przeznaczonej na objęcie i pokrycie 380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1 w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
INVESTEKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 r. oraz podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii F1.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
INVESTEKO
NWZA ws. uchylenia uchwały numer 16 ZWZ z 29 czerwca 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii C oraz emisji obligacji zwykłych na okaziciela.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
INVESTEKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015 oraz emisji obligacji serii C.
INVESTEKO
Publikacja raportu za 2015 rok.
INVESTEKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
INVESTEKO
NWZA ws. zmiany struktury kapitału zakładowego, udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek z Członkami Zarządu oraz zmiany statutu.
INVESTEKO
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
INVESTEKO
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
INVESTEKO
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
INVESTEKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji obligacji serii A i B.
INVESTEKO
Publikacja raportu za 2014 rok.
INVESTEKO
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
INVESTEKO
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
INVESTEKO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
INVESTEKO
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela: 440.000 serii B, 100.000 serii C oraz 600.000 serii E.


«Powrót do terminarza spółek