18:02 | GMT: 16:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IZOSTAL

Data
Spółka
Wydarzenie
IZOSTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
IZOSTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IZOSTAL
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
IZOSTAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
IZOSTAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
IZOSTAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
IZOSTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IZOSTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
IZOSTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
IZOSTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IZOSTAL
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
IZOSTAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
IZOSTAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
IZOSTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
IZOSTAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
IZOSTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IZOSTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
IZOSTAL
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
IZOSTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IZOSTAL
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
IZOSTAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
IZOSTAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
IZOSTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IZOSTAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.
IZOSTAL
Publikacja raportu za 2017 rok.
IZOSTAL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
IZOSTAL
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
IZOSTAL
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
IZOSTAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
IZOSTAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
IZOSTAL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IZOSTAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
IZOSTAL
Publikacja raportu za 2016 rok.
IZOSTAL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IZOSTAL
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
IZOSTAL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
IZOSTAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
IZOSTAL
Publikacja raportu za 2015 rok.
IZOSTAL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
IZOSTAL
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
IZOSTAL
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
IZOSTAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
IZOSTAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
IZOSTAL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IZOSTAL
ZWZA ws. podziału zysku netto za rok 2014, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IZOSTAL
Publikacja raportu za 2014 rok.
IZOSTAL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
IZOSTAL
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
IZOSTAL
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
IZOSTAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
IZOSTAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
IZOSTAL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IZOSTAL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IZOSTAL
Publikacja raportu za 2013 rok.
IZOSTAL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IZOSTAL
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
IZOSTAL
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
IZOSTAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
IZOSTAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
IZOSTAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
IZOSTAL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
IZOSTAL
Publikacja raportu za 2012 rok.
IZOSTAL
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
IZOSTAL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
IZOSTAL
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
IZOSTAL
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
IZOSTAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
IZOSTAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
IZOSTAL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
IZOSTAL
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
IZOSTAL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IZOSTAL
Publikacja raportu za 2011 rok.
IZOSTAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
IZOSTAL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
IZOSTAL
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
IZOSTAL
WZA
IZOSTAL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
IZOSTAL
Publikacja raportu za 2010 rok.
IZOSTAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
IZOSTAL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
IZOSTAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K.
IZOSTAL
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
IZOSTAL
Debiut spółki na GPW.
IZOSTAL
Zakończenie zapisów w transzy instytucjonalnej i indywidualnej.
IZOSTAL
Początek zapisów w transzy instytucjonalnej i indywidualnej.
IZOSTAL
Zakończenie budowy księgi popytu.
IZOSTAL
Początek budowy księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek