16:48 | GMT: 14:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
JHMDEV

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
JHMDEV
Wycofanie akcji z obrotu na GPW.
JHMDEV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
JHMDEV
NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
JHMDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
JHMDEV
NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
JHMDEV
Dzień wykupu akcji spółki przez Mirbud SA po cenie 1,64 zł za akcję.
JHMDEV
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
JHMDEV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
JHMDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
JHMDEV
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
JHMDEV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
JHMDEV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
JHMDEV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
JHMDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
JHMDEV
NWZA ws. zmian w statucie oraz powołania członków RN.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
JHMDEV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
JHMDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
JHMDEV
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
JHMDEV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
JHMDEV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
JHMDEV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015 oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2015.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
JHMDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
JHMDEV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
JHMDEV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 41.702.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
JHMDEV
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
JHMDEV
Scalenie akcji w stosunku 5:1.
JHMDEV
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
JHMDEV
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
JHMDEV
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
JHMDEV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.487.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
JHMDEV
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i D, pozbawienia prawa poboru akcji serii C i D oraz zmiany statutu.
JHMDEV
NWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii C i D, pozbawienia prawa poboru akcji serii C i D, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki oraz zmiany statutu.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
JHMDEV
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
JHMDEV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
JHMDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
JHMDEV
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
JHMDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
JHMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
JHMDEV
Debiut spółki na GPW.


«Powrót do terminarza spółek