03:52 | GMT: 01:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KBDOM

Data
Spółka
Wydarzenie
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KBDOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KBDOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
KBDOM
NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie aktywów spółki.
KBDOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz kontynuacji działalności spółki.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KBDOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KBDOM
NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji.
KBDOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
KBDOM
NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji.
KBDOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KBDOM
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany zasad wynagrodzenia RN.
KBDOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz kontynuacji działalności spółki.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KBDOM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
KBDOM
NWZA ws. uzupełnienia składu RN oraz zmian w statucie.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KBDOM
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę zależną - Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. akcji spółki oraz określenie warunków nabycia akcji spółki.
KBDOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2016 roku oraz kontynuacji działalności spółki.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KBDOM
NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, umorzenia akcji zwykłych imiennych serii R, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany w składzie RN.
KBDOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KBDOM
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, zmiany statutu, umorzenia, bez wynagrodzenia, 100.000 sztuk akcji własnych serii R, przeznaczenia kapitału, uzyskanego w wyniku obniżenia kapitału zakładowego na kapitał zapasowy oraz zmiany w składzie RN.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
KBDOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
KBDOM
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
KBDOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty i kontynuacji działalności spółki.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
KBDOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
KBDOM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
KBDOM
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmian w składzie RN.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
KBDOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
KBDOM
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
KBDOM
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
KBDOM
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
KBDOM
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KBDOM
NWZA ws. połączenia dotychczasowych serii akcji zwykłych na okaziciela w jedną wspólną serię A, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji oraz zmian statutu.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
KBDOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, przekazania zysków zatrzymanych na kapitał zapasowy oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji.
KBDOM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
KBDOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
KBDOM
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V, V1, V2 i V3.
KBDOM
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
KBDOM
WZA ws. m.in. pokrycia strat.
KBDOM
Początek notowań spółki TRION (TIN) pod nazwą KBDOM (KBD), w związku ze zmianą firmy.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
KBDOM
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
KBDOM
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii U.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
KBDOM
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN i zmian zasad wynagradzania członków RN.
KBDOM
NWZA ws. połączenia ze spółką CF PLUS SA z siedzibą w Warszawie, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U i V do obrotu na rynku regulowanym oraz zmian w statucie.
KBDOM
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmian zasad wynagradzania członków RN.
KBDOM
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
KBDOM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii U z prawem poboru oraz zmiany statutu.
KBDOM
WZA
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
KBDOM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii T z prawem poboru.
KBDOM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GRANDECASSIUS LIMITED z siedzibą na Cyprze.
KBDOM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GRANDECASSIUS LIMITED z siedzibą na Cyprze.
KBDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
KBDOM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KBDOM
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz nowej emisji akcji bez prawa poboru.


«Powrót do terminarza spółek