11:45 | GMT: 09:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KOFOLA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
KOFOLA
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
KOFOLA
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
KOFOLA
Dzień wykupu akcji spółki przez Kofola ČeskoSlovensko a.s. po cenie 57,00 zł za akcję.
KOFOLA
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
KOFOLA
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
KOFOLA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
KOFOLA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG oraz sWIG80.
KOFOLA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
KOFOLA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
KOFOLA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
KOFOLA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2014, umorzenia akcji własnych na podstawie Programu Odkupu, obniżenia kapitału zakładowego w związku z Programem Odkupu akcji własnych, zmiany statutu oraz upoważnienia do nabywania przez spółkę akcji własnych.
KOFOLA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
KOFOLA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
KOFOLA
Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
KOFOLA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
KOFOLA
NWZA ws. zmiany uchwały nr 22 WZA z 23 czerwca 2014 oraz zmian w składzie RN.
KOFOLA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
KOFOLA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
KOFOLA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KOFOLA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
KOFOLA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KOFOLA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
KOFOLA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
KOFOLA
Wypłata dywidendy 0,89 zł na akcję.
KOFOLA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KOFOLA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,89 zł na akcję.
KOFOLA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,89 zł na akcję.
KOFOLA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
KOFOLA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012, przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
KOFOLA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
KOFOLA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
KOFOLA
Wypłata dywidendy 0,89 zł na akcję.
KOFOLA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
KOFOLA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,89 zł na akcję.
KOFOLA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,89 zł na akcję.
KOFOLA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
KOFOLA
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
KOFOLA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KOFOLA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
KOFOLA
Wypłata dywidendy 0,62 zł na akcję.
KOFOLA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
KOFOLA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,62 zł na akcję.
KOFOLA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,62 zł na akcję.
KOFOLA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
KOFOLA
WZA
KOFOLA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
KOFOLA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
KOFOLA
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek