14:26 | GMT: 12:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KGHM

Data
Spółka
Wydarzenie
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KGHM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KGHM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KGHM
NWZA ws. rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych, zasad postępowania przy zawieraniu umów, obowiązku przedkładania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, wprowadzenia w spółkach wobec których spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zmian w składzie RN.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
KGHM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KGHM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KGHM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KGHM
NWZA ws. zmiany przedmiotu działalności, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
KGHM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KGHM
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
KGHM
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KGHM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
KGHM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
KGHM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016, wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
KGHM
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń członków RN.
KGHM
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KGHM
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
KGHM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
KGHM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
KGHM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015, wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
KGHM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
KGHM
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
KGHM
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
KGHM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
KGHM
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
KGHM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
KGHM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
KGHM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
KGHM
Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
KGHM
Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
KGHM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,00 zł na akcję.
KGHM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,00 zł na akcję.
KGHM
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członków RN.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
KGHM
Wypłata dywidendy 4,90 zł na akcję.
KGHM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
KGHM
Wypłata dywidendy 4,90 zł na akcję.
KGHM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,80 zł na akcję.
KGHM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,80 zł na akcję.
KGHM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
KGHM
NWZA ws. powołania członków RN wybieranych przez pracowników spółki.
KGHM
Wypłata dywidendy 11,34 zł na akcję.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego kwartalną informację finansową, za III kwartał 2012 roku.
KGHM
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KGHM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
KGHM
Wypłata dywidendy 17 zł na akcję.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego kwartalną informację finansową, za II kwartał 2012 roku.
KGHM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 28,34 zł na akcję.
KGHM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 28,34 zł na akcję.
KGHM
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego kwartalną informację finansową, za I kwartał 2012 roku.
KGHM
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego kwartalną informację finansową, za IV kwartał 2011 roku.
KGHM
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie w celu umorzenia akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmian w składzie RN.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego kwartalną informację finansową, za III kwartał 2011 roku.
KGHM
NWZA ws. zmiany statutu, stwierdzenia ważności wyborów członków RN, wybieranych przez pracowników spółki, zmian w składzie RN.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego kwartalną informację finansową, za II kwartał 2011 roku.
KGHM
Wypłata dywidendy 14,90 zł na akcję.
KGHM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14,90 zł na akcję.
KGHM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 14,90 zł na akcję.
KGHM
WZA
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego kwartalną informację finansową, za I kwartał 2011 roku.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego kwartalną informację finansową, za IV kwartał 2010 roku.
KGHM
Publikacja prognozy danych finansowych za 2010 rok.
KGHM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek