18:06 | GMT: 16:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KLEBAINV

Data
Spółka
Wydarzenie
KLEBAINV
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
KLEBAINV
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
KLEBAINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KLEBAINV
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
KLEBAINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KLEBAINV
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
KLEBAINV
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
KLEBAINV
Publikacja raportów za II kwartał 2019 roku.
KLEBAINV
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
KLEBAINV
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
KLEBAINV
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
KLEBAINV
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za 2017 rok.
KLEBAINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KLEBAINV
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
KLEBAINV
NWZA ws. przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka RN, uzupełnienia składu RN, zmiany statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
KLEBAINV
NWZA ws. przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka RN, powołania członka RN, zamiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
KLEBAINV
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
KLEBAINV
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
KLEBAINV
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
KLEBAINV
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2016 rok, zmiany siedziby spółki oraz zmiany nazwy spółki.
KLEBAINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KLEBAINV
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KLEBAINV
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
KLEBAINV
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KLEBAINV
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
KLEBAINV
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2015 rok.
KLEBAINV
Publikacja raportu za 2015 rok.
KLEBAINV
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
KLEBAINV
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
KLEBAINV
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
KLEBAINV
NWZA ws. powołania nowych członków RN oraz zmiany statutu.
KLEBAINV
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
KLEBAINV
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
KLEBAINV
Publikacja raportu za 2014 rok.
KLEBAINV
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
KLEBAINV
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
KLEBAINV
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KLEBAINV
NWZA ws. zmiany statutu.
KLEBAINV
Pierwszy dzień notowań na NC 689.125 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 325.231 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
KLEBAINV
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
KLEBAINV
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KLEBAINV
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
KLEBAINV
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KLEBAINV
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 264.518 akcji zwykłych na okaziciela serii B.


«Powrót do terminarza spółek