05:04 | GMT: 03:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KOMPUTRON

Data
Spółka
Wydarzenie
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
KOMPUTRON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysków oraz pokrycia straty.
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
KOMPUTRON
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
KOMPUTRON
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
KOMPUTRON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.
KOMPUTRON
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
KOMPUTRON
NWZA ws. ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków RN pełniących funkcję członków Komitetu Audytu oraz zatwierdzenia skutków ugody z dnia 7 listopada 2017.
KOMPUTRON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
KOMPUTRON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.
KOMPUTRON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
KOMPUTRON
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,18 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Marinera Invest sp. z o.o.
KOMPUTRON
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Marinera Invest sp. z o.o. z 6,50 zł na 7,18 zł na akcję.
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
KOMPUTRON
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Marinera Invest sp. z o.o.
KOMPUTRON
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmiany statutu, zmiany uchwał nr 6 i 7 NWZ z 5 maja 2009 oraz zmiany uchwał nr 18 i 19 ZWZ z 20 sierpnia 2012.
KOMPUTRON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
KOMPUTRON
Wprowadzenie do obrotu na GPW 109.625 akcji serii B oraz 112.000 akcji serii F.
KOMPUTRON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku.
KOMPUTRON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
KOMPUTRON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
KOMPUTRON
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
KOMPUTRON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
KOMPUTRON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
KOMPUTRON
NWZA ws. zmiany uchwały nr 7 ZWZA w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku.
KOMPUTRON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku i in.
KOMPUTRON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
KOMPUTRON
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.355.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KOMPUTRON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
KOMPUTRON
NWZA ws. zmiany uchwał nr 7 WZA z dnia 5.05.2009 r. i nr 18 WZA z dnia 26.09.2011 r.
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
KOMPUTRON
Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
KOMPUTRON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
KOMPUTRON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
KOMPUTRON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.
KOMPUTRON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
KOMPUTRON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
KOMPUTRON
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
KOMPUTRON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
KOMPUTRON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
KOMPUTRON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego ujawnionego w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.
KOMPUTRON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
KOMPUTRON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
KOMPUTRON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
KOMPUTRON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrachunkowego 2012.
KOMPUTRON
Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
KOMPUTRON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
KOMPUTRON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
KOMPUTRON
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
KOMPUTRON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
KOMPUTRON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrachunkowy 2011.
KOMPUTRON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
KOMPUTRON
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN drugiej kadencji oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
KOMPUTRON
Publikacja raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za I półrocze roku obrachunkowego 2011.
KOMPUTRON
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
KOMPUTRON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
KOMPUTRON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
KOMPUTRON
WZA
KOMPUTRON
Publikacja raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za I kwartał roku obrachunkowego 2011.
KOMPUTRON
Publikacja raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok obrachunkowy 2010.
KOMPUTRON
Publikacja raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za III kwartał roku obrachunkowego 2010.
KOMPUTRON
Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za I półrocze roku obrachunkowego 2010.


«Powrót do terminarza spółek