11:51 | GMT: 09:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KUPIEC

Data
Spółka
Wydarzenie
KUPIEC
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
KUPIEC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto z lat ubiegłych w kwocie 8.509,17 zł.
KUPIEC
Publikacja raportu za 2019 rok.
KUPIEC
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
KUPIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
KUPIEC
Publikacja raportu za 2018 rok.
KUPIEC
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
KUPIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
KUPIEC
Publikacja raportu za 2017 rok.
KUPIEC
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
KUPIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
KUPIEC
Publikacja raportu za 2016 rok.
KUPIEC
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KUPIEC
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
KUPIEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
KUPIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
KUPIEC
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
KUPIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
KUPIEC
Publikacja raportu za 2015 rok.
KUPIEC
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
KUPIEC
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
KUPIEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
KUPIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
KUPIEC
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
KUPIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy, zmiany statutu oraz przedłużenia i zmian upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki.
KUPIEC
Publikacja raportu za 2014 rok.
KUPIEC
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
KUPIEC
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 i za ubiegły rok obrotowy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KUPIEC
Publikacja raportu za 2013 rok.
KUPIEC
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
KUPIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
KUPIEC
Publikacja raportu za 2012 rok.
KUPIEC
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
KUPIEC
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
KUPIEC
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
KUPIEC
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
KUPIEC
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
KUPIEC
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
KUPIEC
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
KUPIEC
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmian statutu.
KUPIEC
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i D.
KUPIEC
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
KUPIEC
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
KUPIEC
Publikacja raportu za 2011 rok.
KUPIEC
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KUPIEC
NWZA ws. zmian w statucie, zmian w składzie RN oraz dematerializacji akcji i wprowadzeniu ich do obrotu na rynku NewConnect.
KUPIEC
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
KUPIEC
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KUPIEC
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek