20:11 | GMT: 18:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KANCELWEC

Data
Spółka
Wydarzenie
KANCELWEC
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
KANCELWEC
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
KANCELWEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
KANCELWEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
KANCELWEC
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
KANCELWEC
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
KANCELWEC
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
KANCELWEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KANCELWEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
KANCELWEC
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
KANCELWEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
KANCELWEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
KANCELWEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
KANCELWEC
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
KANCELWEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KANCELWEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KANCELWEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
KANCELWEC
Dzień pierwszego notowania na NC 2.455.047 akcji serii A1 oraz 4.941.000 akcji serii A4.
KANCELWEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
KANCELWEC
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
KANCELWEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
KANCELWEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
KANCELWEC
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
KANCELWEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KANCELWEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KANCELWEC
Zakończenie zapisów na akcje serii A4 w ramach wykonywania prawa poboru i zapisów dodatkowych.
KANCELWEC
Początek zapisów na akcje serii A4 w ramach wykonywania prawa poboru i zapisów dodatkowych.
KANCELWEC
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii A4.
KANCELWEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
KANCELWEC
NWZA ws. zmiany uchwały numer 4 NWZ z 15 grudnia 2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
KANCELWEC
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu, odwołania członków RN, powołania członków RN oraz wypłat dywidendy w latach 2018 - 2023.
KANCELWEC
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
KANCELWEC
NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i złożenie do depozytu oraz wprowadzenie akcji serii A do obrotu na NC.
KANCELWEC
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
KANCELWEC
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
KANCELWEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
KANCELWEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
KANCELWEC
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2016.
KANCELWEC
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KANCELWEC
Publikacja raportu za 2016 rok.
KANCELWEC
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
KANCELWEC
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KANCELWEC
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
KANCELWEC
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
KANCELWEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
KANCELWEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
KANCELWEC
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego spółki za rok 2015.
KANCELWEC
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
KANCELWEC
Publikacja raportu za 2015 rok.
KANCELWEC
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 XI piętro, łącznie 347,15 m2.
KANCELWEC
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
KANCELWEC
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
KANCELWEC
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
KANCELWEC
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
KANCELWEC
Pierwszy dzień notowań na NC 1.745.953 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3.
KANCELWEC
Ostatni dzień notowań na NC 740.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii A3.
KANCELWEC
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 740.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii A3.
KANCELWEC
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
KANCELWEC
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
KANCELWEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
KANCELWEC
Publikacja raportu za 2014 rok.


«Powrót do terminarza spółek