03:24 | GMT: 01:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KONSSTALI

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
KONSSTALI
Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
KONSSTALI
NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.
KONSSTALI
NWZA ws. zmiany oznaczenia serii akcji, umorzenia akcji własnych posiadanych przez spółkę oraz zmiany statutu.
KONSSTALI
Dzień wykupu akcji przez porozumienie akcjonariuszy spółki po cenie 26 zł za akcję.
KONSSTALI
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
KONSSTALI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KONSSTALI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KONSSTALI
NWZA ws. zmiany statutu oraz udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
KONSSTALI
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KONSSTALI
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
KONSSTALI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
KONSSTALI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
KONSSTALI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KONSSTALI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
KONSSTALI
NWZA ws. składu liczbowego RN, powołania członków RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KONSSTALI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku i niepodzielonego zysku za lata 2014-2015 oraz pokrycia dotychczas niepokrytej straty za lata 2008-2012.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
KONSSTALI
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
KONSSTALI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
KONSSTALI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
KONSSTALI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2015 roku.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
KONSSTALI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
KONSSTALI
NWZA ws. zmiany statutu.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
KONSSTALI
NWZA ws. określenia składu liczbowego RN, powołania nowych członków RN, określenia wysokości wynagrodzenia członków RN, powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do podpisywania, realizacji i dokonywania zmian umów z członkami RN.
KONSSTALI
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
KONSSTALI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
KONSSTALI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
KONSSTALI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2014 roku oraz pokrycia dodatkowej straty netto za 2012 rok wynikającej z korekty deklaracji podatkowej.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
KONSSTALI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
KONSSTALI
NWZA ws. zmiany statutu.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
KONSSTALI
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
KONSSTALI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
KONSSTALI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
KONSSTALI
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
KONSSTALI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
KONSSTALI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
KONSSTALI
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2011 roku i wypłaty dywidendy.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KONSSTALI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
KONSSTALI
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
KONSSTALI
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
KONSSTALI
WZA
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
KONSSTALI
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
KONSSTALI
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.


«Powrót do terminarza spółek