11:50 | GMT: 09:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KETY

Data
Spółka
Wydarzenie
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KETY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.050 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.700 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.500 akcji serii G i 1.350 akcji serii H.
KETY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KETY
Wypłata II raty dywidendy dywidendy w wysokości 17 zł na akcję.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
KETY
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 7 zł na akcję.
KETY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 24 zł na akcję.
KETY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 24 zł na akcję.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 17.500 akcji serii G oraz 7.000 akcji serii H.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
KETY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KETY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
KETY
Wypłata II raty dywidendy dywidendy w wysokości 17,24 zł na akcję.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KETY
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 6,70 zł na akcję.
KETY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 23,94 zł na akcję.
KETY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 23,94 zł na akcję.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 23.747 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KETY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KETY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.720 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KETY
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 22 zł na akcję.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
KETY
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 8 zł na akcję.
KETY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 30 zł na akcję.
KETY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 30 zł na akcję.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.604 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KETY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KETY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 24.683 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KETY
Wypłata dywidendy 11,50 zł na akcję.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KETY
Wypłata dywidendy 6,50 zł na akcję.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
KETY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 18 zł na akcję.
KETY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 18 zł na akcję.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.705 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KETY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
KETY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
KETY
Wypłata dywidendy 3,71 zł na akcję.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
KETY
Wypłata dywidendy 10,70 zł na akcję.
KETY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14,41 zł na akcję.
KETY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 14,41 zł na akcję.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 48.450 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KETY
ZWZA ws. podziału zysku za rok 2014, emisji obligacji serii K, L i M z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
KETY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.750 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
KETY
Wypłata dywidendy 10,00 zł na akcję.
KETY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,00 zł na akcję.
KETY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,00 zł na akcję.
KETY
Wprowadzenie do obrotu 43.200 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KETY
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KETY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
KETY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.050 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.050 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 9.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.625 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 16.500 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.950 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KETY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.500 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 300 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 750 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KETY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
KETY
Wypłata dywidendy 6,00 zł na akcję.
KETY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,00 zł na akcję.
KETY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,00 zł na akcję.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 48.450 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KETY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.750 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KETY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
KETY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
KETY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
KETY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
KETY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
KETY
Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
KETY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5 zł na akcję.
KETY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.
KETY
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok, programu opcji menedżerskich oraz emisji obligacji serii H, I, J.
KETY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KETY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
KETY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
KETY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
KETY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
KETY
Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.
KETY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
KETY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
KETY
WZA
KETY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
KETY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
KETY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek