10:49 | GMT: 08:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
KRVITAMIN

Data
Spółka
Wydarzenie
KRVITAMIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KRVITAMIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KRVITAMIN
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
KRVITAMIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KRVITAMIN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
KRVITAMIN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
KRVITAMIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
KRVITAMIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KRVITAMIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
KRVITAMIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
KRVITAMIN
Wypłata dywidendy 0,66 zł na akcję.
KRVITAMIN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,66 zł na akcję.
KRVITAMIN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,66 zł na akcję.
KRVITAMIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KRVITAMIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty za lata ubiegłe.
KRVITAMIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KRVITAMIN
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KRVITAMIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
KRVITAMIN
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
KRVITAMIN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
KRVITAMIN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
KRVITAMIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KRVITAMIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
KRVITAMIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KRVITAMIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KRVITAMIN
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KRVITAMIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
KRVITAMIN
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
KRVITAMIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KRVITAMIN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
KRVITAMIN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
KRVITAMIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
KRVITAMIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KRVITAMIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KRVITAMIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KRVITAMIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
KRVITAMIN
Wypłata dywidendy 0,74 zł na akcję.
KRVITAMIN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,74 zł na akcję.
KRVITAMIN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,74 zł na akcję.
KRVITAMIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
KRVITAMIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
KRVITAMIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
KRVITAMIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
KRVITAMIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.598.062 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
KRVITAMIN
Ostatni dzień notowania na GPW 1.598.062 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
KRVITAMIN
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 10.653.751 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.598.062 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
KRVITAMIN
Przydział akcji oferowanych.
KRVITAMIN
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych.
KRVITAMIN
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych.
KRVITAMIN
Zakończenie przyjmowania deklaracji w procesie budowania księgi popytu.
KRVITAMIN
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
KRVITAMIN
Rozpoczęcie przyjmowania deklaracji w procesie budowania księgi popytu.
KRVITAMIN
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.


«Powrót do terminarza spółek