05:22 | GMT: 03:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
LOKATYBUD

Data
Spółka
Wydarzenie
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
LOKATYBUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
LOKATYBUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
LOKATYBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego raportu za 2017 rok.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
LOKATYBUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
LOKATYBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego raportu za 2016 rok.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LOKATYBUD
NWZA ws. udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków przez członków zarządu.
LOKATYBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
LOKATYBUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
LOKATYBUD
NWZA ws. zmiany statutu w par. 13 w zakresie kompetencji RN.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za 2014 rok.
LOKATYBUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
LOKATYBUD
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej oraz zmiany statutu.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
LOKATYBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
LOKATYBUD
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty poniesionej w 2013r.
LOKATYBUD
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LOKATYBUD
NWZA ws. powołania członków RN kolejnej kadencji.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LOKATYBUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za 2012 rok.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
LOKATYBUD
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za 2011 rok.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
LOKATYBUD
WZA
LOKATYBUD
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za 2010 rok.
LOKATYBUD
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
LOKATYBUD
NWZA ws. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wniesienia aportem do nowo utworzonej spółki.


«Powrót do terminarza spółek