00:48 | GMT: 22:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
LOGZACT

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
LOGZACT
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
LOGZACT
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
LOGZACT
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
LOGZACT
Publikacja raportu za 2017 rok.
LOGZACT
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LOGZACT
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
LOGZACT
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LOGZACT
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
LOGZACT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
LOGZACT
Publikacja raportu za 2016 rok.
LOGZACT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LOGZACT
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
LOGZACT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LOGZACT
NWZA ws. zmian w składzie RN.
LOGZACT
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LOGZACT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
LOGZACT
Publikacja raportu za 2015 rok.
LOGZACT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LOGZACT
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
LOGZACT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
LOGZACT
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LOGZACT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
LOGZACT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
LOGZACT
Publikacja raportu za 2014 rok.
LOGZACT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
LOGZACT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
LOGZACT
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
LOGZACT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LOGZACT
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
LOGZACT
Publikacja raportu za 2013 rok.
LOGZACT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
LOGZACT
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LOGZACT
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LOGZACT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
LOGZACT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
LOGZACT
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
LOGZACT
Publikacja raportu za 2012 rok.
LOGZACT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
LOGZACT
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek