10:55 | GMT: 08:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
M4B

Data
Spółka
Wydarzenie
M4B
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
M4B
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
M4B
Publikacja raportu za 2019 rok.
M4B
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
M4B
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
M4B
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
M4B
Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
M4B
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
M4B
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
M4B
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
M4B
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
M4B
Publikacja raportu za 2018 rok.
M4B
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
M4B
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
M4B
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
M4B
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
M4B
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
M4B
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
M4B
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
M4B
NWZA ws. podziału zysku za rok 2017 oraz wypłaty dywidendy.
M4B
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
M4B
Publikacja raportu za 2017 rok.
M4B
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
M4B
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
M4B
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
M4B
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
M4B
ZWZA ws. m.in. podziału zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016.
M4B
Publikacja raportu za 2016 rok.
M4B
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
M4B
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
M4B
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
M4B
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
M4B
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu.
M4B
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2015.
M4B
Publikacja raportu za 2015 rok.
M4B
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
M4B
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
M4B
Scalenie akcji w stosunku 80:1.
M4B
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
M4B
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
M4B
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
M4B
NWZA ws. wykorzystania kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego, obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu.
M4B
NWZA ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz scalenia (połączenia) akcji.
M4B
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
M4B
NWZA ws. zmian w składzie RN.
M4B
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
M4B
Publikacja raportu za 2014 rok.
M4B
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
M4B
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
M4B
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
M4B
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
M4B
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, anulowania uchwał z poprzedniego NWZA z dnia 12.02.2014 oraz zmian w składzie RN.
M4B
Publikacja raportu za 2013 rok.
M4B
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
M4B
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
M4B
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie na NC akcji serii E, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
M4B
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
M4B
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
M4B
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
M4B
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
M4B
Publikacja raportu za 2012 rok.
M4B
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
M4B
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
M4B
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
M4B
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
M4B
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
M4B
Publikacja raportu za 2011 rok.
M4B
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
M4B
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
M4B
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
M4B
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
M4B
WZA
M4B
Publikacja raportu za 2010 rok.
M4B
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
M4B
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
M4B
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek