18:11 | GMT: 16:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MADKOM

Data
Spółka
Wydarzenie
MADKOM
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za 2019 rok.
MADKOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MADKOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 i 2018.
MADKOM
Publikacja raportu za 2018 rok.
MADKOM
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MADKOM
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2017.
MADKOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
MADKOM
Publikacja raportu za 2017 rok.
MADKOM
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MADKOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MADKOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
MADKOM
ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok 2016.
MADKOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za 2016 rok.
MADKOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MADKOM
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
MADKOM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MADKOM
NWZA ws. udzielenia zgody na zaciągnięcie pożyczki u członka zarządu Grzegorza Szczechowiaka, wyboru członka RN oraz rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności.
MADKOM
Publikacja raportu za 2015 rok.
MADKOM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MADKOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
MADKOM
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za 2014 rok.
MADKOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MADKOM
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MADKOM
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
MADKOM
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MADKOM
Pierwszy dzień notowań na NC 1.807.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 2.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MADKOM
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MADKOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, C i D z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, G i H z pozbawieniem prawa poboru, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
MADKOM
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz za cały 2013 rok.
MADKOM
Pierwszy dzień notowań na NC 4.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MADKOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MADKOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
MADKOM
Publikacja raportu za 2012 rok.
MADKOM
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MADKOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MADKOM
NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
MADKOM
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MADKOM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MADKOM
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek