03:50 | GMT: 01:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MAXIMUS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MAXIMUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
MAXIMUS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MAXIMUS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MAXIMUS
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MAXIMUS
Publikacja raportu za 2018 rok.
MAXIMUS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MAXIMUS
NWZA ws. zmiany treści statutu, odwołania i powołania członków RN, udzielenia absolutorium członkom RN, odwołania i powołania prezesa zarządu, udzielenia absolutorium prezesowi zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.
MAXIMUS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MAXIMUS
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.
MAXIMUS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MAXIMUS
Publikacja raportu za 2017 rok.
MAXIMUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MAXIMUS
Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2017 roku.
MAXIMUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
MAXIMUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
MAXIMUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MAXIMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MAXIMUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
MAXIMUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MAXIMUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
MAXIMUS
ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku za rok 2015.
MAXIMUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MAXIMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MAXIMUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
MAXIMUS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MAXIMUS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MAXIMUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
MAXIMUS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MAXIMUS
Publikacja raportu za 2014 rok.
MAXIMUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MAXIMUS
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MAXIMUS
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
MAXIMUS
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MAXIMUS
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MAXIMUS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MAXIMUS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MAXIMUS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013, scalenia akcji, zmiany uchwał nr 13/2012 i 14/2012 ZWZ z dnia 06.06.2012r oraz zmiany statutu.
MAXIMUS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MAXIMUS
Publikacja raportu za 2013 rok.
MAXIMUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MAXIMUS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MAXIMUS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MAXIMUS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MAXIMUS
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
MAXIMUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MAXIMUS
Publikacja raportu za 2012 rok.
MAXIMUS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MAXIMUS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MAXIMUS
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Akcyjnej SFERAZAKUPOW.PL zależnej od MAXIMUS S.A.
MAXIMUS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MAXIMUS
Publikacja raportu za 2011 rok.
MAXIMUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MAXIMUS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MAXIMUS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MAXIMUS
WZA
MAXIMUS
Publikacja raportu na 2010 rok.
MAXIMUS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MAXIMUS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.


«Powrót do terminarza spółek