01:19 | GMT: 23:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MOBRUK

Data
Spółka
Wydarzenie
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MOBRUK
Wypłata dywidendy 10,25 zł na akcję.
MOBRUK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,25 zł na akcję.
MOBRUK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,25 zł na akcję.
MOBRUK
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
MOBRUK
Wypłata dywidendy 3,51 zł na akcję.
MOBRUK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,51 zł na akcję.
MOBRUK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,51 zł na akcję.
MOBRUK
NWZA ws. powołania członka RN oraz polityki wynagrodzeń.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MOBRUK
Wypłata dywidendy 2,71 zł na akcję.
MOBRUK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,71 zł na akcję.
MOBRUK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,71 zł na akcję.
MOBRUK
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MOBRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MOBRUK
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MOBRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MOBRUK
Publikacja wstępnych wyników skonsolidowanych za 2017 rok.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MOBRUK
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia zgody na sprzedaż lub dzierżawę Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzu.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MOBRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MOBRUK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MOBRUK
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MOBRUK
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie.
MOBRUK
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 17/2016 WZ z 28 czerwca 2016 oraz zmiany statutu.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MOBRUK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 oraz emisji obligacji.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MOBRUK
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
MOBRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MOBRUK
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach należących do spółki Mo-BRUK i in.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MOBRUK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MOBRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MOBRUK
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz hipoteki umownej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do Mo-BRUK S.A. oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomościach należących do spółki hipoteki łącznej oraz zastawów rejestrowych.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MOBRUK
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MOBRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MOBRUK
NWZA ws. powołania członków RN.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MOBRUK
NWZA ws. zmiany statutu, zasad przyznawania wynagrodzenia członkom RN oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomościach spółki hipoteki kaucyjnej łącznej.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MOBRUK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MOBRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
MOBRUK
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
MOBRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MOBRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MOBRUK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
MOBRUK
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MOBRUK
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
MOBRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MOBRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
MOBRUK
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MOBRUK
NWZA ws. przyjęcia MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, zmian w statucie.
MOBRUK
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MOBRUK
WZA
MOBRUK
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MOBRUK
Publikacja raportu za 2010 rok.
MOBRUK
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
MOBRUK
NWZA ws. emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.


«Powrót do terminarza spółek