05:40 | GMT: 03:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MERCOR

Data
Spółka
Wydarzenie
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
MERCOR
NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
MERCOR
ZWZA ws. m.in. sposobu rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
MERCOR
ZWZA ws. m.in. sposobu rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
MERCOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
MERCOR
Wypłata dywidendy 0,51 zł na akcję.
MERCOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,51 zł na akcję.
MERCOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,51 zł na akcję.
MERCOR
ZWZA ws. m.in. sposobu rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. oraz wypłaty dywidendy.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
MERCOR
NWZA ws. połączenia spółki z jej spółką zależną MERCOR 2HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
MERCOR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
MERCOR
Wypłata dywidendy 1,02 zł na akcję.
MERCOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,02 zł na akcję.
MERCOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,02 zł na akcję.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
MERCOR
ZWZA ws. m.in. sposobu rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. oraz wypłacie dywidendy.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
MERCOR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
MERCOR
Wypłata dywidendy 9,26 zł na akcję.
MERCOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,26 zł na akcję.
MERCOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,26 zł na akcję.
MERCOR
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy od 1.04.2013 do 31.03.2014 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
MERCOR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013r.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012, obejmującego okres od 01.04.2012 do 30.09.2012.
MERCOR
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012.
MERCOR
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011, obejmującego okres od 01.04.2011 do 31.03.2012.
MERCOR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
MERCOR
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku, obejmującego okres od 01.04.2011 do 30.09.2011.
MERCOR
WZA
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku, obejmującego okres od 01.04.2011 do 30.06.2011.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok, obejmującego okres od 01.01.2010 do 31.03.2011.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
MERCOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek