23:47 | GMT: 21:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MEDICALG

Data
Spółka
Wydarzenie
MEDICALG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MEDICALG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MEDICALG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MEDICALG
Wprowadzenie do obrotu na GPW 721.303 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
MEDICALG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MEDICALG
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
MEDICALG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MEDICALG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MEDICALG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
MEDICALG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MEDICALG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MEDICALG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MEDICALG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
MEDICALG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MEDICALG
Wypłata dywidendy 1,42 zł na akcję.
MEDICALG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,42 zł na akcję.
MEDICALG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,42 zł na akcję.
MEDICALG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych zgromadzonego w kapitale zapasowym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.
MEDICALG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MEDICALG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MEDICALG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MEDICALG
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
MEDICALG
NWZA ws. zmiany statutu w zakresie komitetu audytu.
MEDICALG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MEDICALG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
MEDICALG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
MEDICALG
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
MEDICALG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MEDICALG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MEDICALG
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MEDICALG
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
MEDICALG
Wprowadzenie do obrotu na GPW 151.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
MEDICALG
Wypłata dywidendy 1,85 zł na akcję.
MEDICALG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,85 zł na akcję.
MEDICALG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,85 zł na akcję.
MEDICALG
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
MEDICALG
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MEDICALG
Publikacja raportu za 2015 rok.
MEDICALG
NWZA ws. przyjęcia zasad programu motywacyjnego.
MEDICALG
NWZA ws. zmiany statutu w zakresie udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej.
MEDICALG
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MEDICALG
Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję.
MEDICALG
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
MEDICALG
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
MEDICALG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję.
MEDICALG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję.
MEDICALG
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
MEDICALG
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MEDICALG
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
MEDICALG
Publikacja raportu za 2014 rok.
MEDICALG
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MEDICALG
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MEDICALG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG50.
MEDICALG
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
MEDICALG
Wypłata dywidendy 1,35 zł na akcję.
MEDICALG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,35 zł na akcję.
MEDICALG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 zł na akcję.
MEDICALG
Wprowadzenie do obrotu na GPW 33.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MEDICALG
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MEDICALG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
MEDICALG
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MEDICALG
Publikacja raportu za 2013 rok.
MEDICALG
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MEDICALG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-informatyka.
MEDICALG
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC 1.747.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 508.200 akcji serii B, 236.926 akcji serii C, 929.600 akcji serii D.
MEDICALG
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
MEDICALG
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MEDICALG
Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
MEDICALG
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MEDICALG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
MEDICALG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
MEDICALG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012.
MEDICALG
Publikacja raportu za 2012 rok.
MEDICALG
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MEDICALG
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MEDICALG
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MEDICALG
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MEDICALG
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MEDICALG
WZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011 oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
MEDICALG
Publikacja raportu za 2011 rok.
MEDICALG
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MEDICALG
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MEDICALG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MEDICALG
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek