04:07 | GMT: 02:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MEXPOLSKA

Data
Spółka
Wydarzenie
MEXPOLSKA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MEXPOLSKA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MEXPOLSKA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MEXPOLSKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MEXPOLSKA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MEXPOLSKA
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
MEXPOLSKA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MEXPOLSKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
MEXPOLSKA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
MEXPOLSKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
MEXPOLSKA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MEXPOLSKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MEXPOLSKA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MEXPOLSKA
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
MEXPOLSKA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MEXPOLSKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
MEXPOLSKA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
MEXPOLSKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
MEXPOLSKA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MEXPOLSKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MEXPOLSKA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MEXPOLSKA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MEXPOLSKA
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
MEXPOLSKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
MEXPOLSKA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
MEXPOLSKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
MEXPOLSKA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MEXPOLSKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MEXPOLSKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MEXPOLSKA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.311.356 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MEXPOLSKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MEXPOLSKA
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
MEXPOLSKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
MEXPOLSKA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
MEXPOLSKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
MEXPOLSKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MEXPOLSKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MEXPOLSKA
NWZA ws. powołania nowego członka RN.
MEXPOLSKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MEXPOLSKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MEXPOLSKA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu.
MEXPOLSKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MEXPOLSKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MEXPOLSKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MEXPOLSKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MEXPOLSKA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych.
MEXPOLSKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MEXPOLSKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MEXPOLSKA
NWZA ws. przyznania dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącemu RN oraz powołania członka RN.
MEXPOLSKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MEXPOLSKA
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 21 ZWZA z 27 czerwca 2013 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru, zmiany statutu.
MEXPOLSKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MEXPOLSKA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
MEXPOLSKA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru.
MEXPOLSKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MEXPOLSKA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
MEXPOLSKA
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MEXPOLSKA
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MEXPOLSKA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
MEXPOLSKA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru oraz w sprawie zmiany statutu.
MEXPOLSKA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MEXPOLSKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MEXPOLSKA
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
MEXPOLSKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MEXPOLSKA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MEXPOLSKA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
MEXPOLSKA
Debiut spółki na GPW.
MEXPOLSKA
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje.
MEXPOLSKA
Początek przyjmowania zapisów na akcje.
MEXPOLSKA
Zakończenie (do godz. 16:00) budowy księgi popytu.
MEXPOLSKA
Początek budowy księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek