18:51 | GMT: 16:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MNI

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MNI
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
MNI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MNI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok obrotowy 2017.
MNI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MNI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MNI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MNI
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MNI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MNI
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia (scalenia) akcji oraz zmiany statutu.
MNI
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MNI
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 6,7 i 8 ZWZ z dnia 30 czerwca 2015, utworzenia kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego, podziału zysku za rok obrotowy 2014, przeniesienia kapitału zapasowego do kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego oraz zmian w składzie RN.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MNI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
MNI
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MNI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
MNI
NWZA ws. zmiany uchwały nr 9 NWZ z 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MNI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
MNI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
MNI
NWZA ws. zmian w statucie, skrócenia kadencji zarządu, pociągnięcia do odpowiedzialności członków RN, uchylenia uchwały nr 8 ZWZ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MNI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, przeznaczenia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia przedmiotu dywidendy.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MNI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
MNI
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MNI
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MNI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
MNI
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MNI
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MNI
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MNI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MNI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MNI
WZA ws. m.in. podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MNI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
MNI
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
MNI
NWZA ws. utworzenia Funduszu Rezerwowego celem sfinansowania nabycia akcji własnych oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych przez spółkę.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MNI
WZA
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MNI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MNI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
MNI
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej i zmian w statucie.
MNI
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek