00:04 | GMT: 22:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
MODECOM

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MODECOM
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
MODECOM
Publikacja raportu za 2018 rok.
MODECOM
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MODECOM
NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.
MODECOM
Dzień wykupu akcji spółki przez Modecom Cyprus Ltd po cenie 9,17 zł za akcję.
MODECOM
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
MODECOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MODECOM
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MODECOM
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MODECOM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
MODECOM
Publikacja raportu za 2017 rok.
MODECOM
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MODECOM
NWZA ws. zmiany statutu.
MODECOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MODECOM
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MODECOM
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MODECOM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
MODECOM
Publikacja raportu za 2016 rok.
MODECOM
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MODECOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MODECOM
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
MODECOM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MODECOM
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MODECOM
Wypłata dywidendy 0,58 zł na akcję.
MODECOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,58 zł na akcję.
MODECOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,58 zł na akcję.
MODECOM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
MODECOM
Publikacja raportu za 2015 rok.
MODECOM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MODECOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MODECOM
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MODECOM
NWZA ws. zmian statutu.
MODECOM
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MODECOM
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
MODECOM
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
MODECOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
MODECOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
MODECOM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
MODECOM
Publikacja raportu za 2014 rok.
MODECOM
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MODECOM
NWZA ws. zmiany statutu.
MODECOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MODECOM
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MODECOM
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MODECOM
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MODECOM
Wypłata dywidendy 2,11 zł na akcję.
MODECOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,11 zł na akcję.
MODECOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,11 zł na akcję.
MODECOM
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmian w składzie RN.
MODECOM
Publikacja raportu za 2013 rok.
MODECOM
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MODECOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MODECOM
NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
MODECOM
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MODECOM
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MODECOM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
MODECOM
Publikacja raportu za 2012 rok.
MODECOM
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MODECOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MODECOM
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz przyznania wynagrodzenia członkom RN.
MODECOM
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
MODECOM
Publikacja raportu za 2011 rok.
MODECOM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MODECOM
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek