14:29 | GMT: 12:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
NOVINA

Data
Spółka
Wydarzenie
NOVINA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
NOVINA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
NOVINA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za 2019 rok.
NOVINA
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
NOVINA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
NOVINA
Publikacja raportu za 2018 rok.
NOVINA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
NOVINA
Zakończenie zapisu na akcje serii C.
NOVINA
Początek zapisu na akcje serii C.
NOVINA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
NOVINA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), zmiany statutu oraz zmiany uchwały nr 18 ZWZ z dnia 3 sierpnia 2017.
NOVINA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
NOVINA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
NOVINA
Scalenie akcji w stosunku 4:1.
NOVINA
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
NOVINA
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
NOVINA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
NOVINA
Publikacja raportu za 2017 rok.
NOVINA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
NOVINA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h. oraz podwyższenia wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
NOVINA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
NOVINA
Publikacja raportu za 2016 rok.
NOVINA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
NOVINA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu na NC.
NOVINA
Publikacja raportu za 2015 rok.
NOVINA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
NOVINA
Początek notowań spółki GOLDWYN (GCL) pod nazwą NOVINA (NOV), w związku ze zmianą firmy.
NOVINA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
NOVINA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2014, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
NOVINA
Publikacja raportu za 2014 rok.
NOVINA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
NOVINA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członka RN.
NOVINA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za 2013 rok.
NOVINA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
NOVINA
Scalenie akcji w stosunku 30:1.
NOVINA
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
NOVINA
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
NOVINA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
NOVINA
NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej ich liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
NOVINA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
NOVINA
Pierwszy dzień notowań na NC 96.288.300 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
NOVINA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
NOVINA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2012.
NOVINA
Publikacja raportu za 2012 rok.
NOVINA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
NOVINA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
NOVINA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
NOVINA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
NOVINA
Początek notowań spółki BABY (BAB) pod nazwą GOLDWYN (GCL), w związku ze zmianą firmy.
NOVINA
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3, 4 i 5 NWZA z 25 września 2012 roku, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
NOVINA
NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z zachowaniem prawa poboru oraz udzielenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i in.
NOVINA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
NOVINA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
NOVINA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek