09:50 | GMT: 07:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
NEXTBIKE

Data
Spółka
Wydarzenie
NEXTBIKE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
NEXTBIKE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
NEXTBIKE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
NEXTBIKE
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
NEXTBIKE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
NEXTBIKE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
NEXTBIKE
NWZA ws. pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego oraz zmian w składzie RN.
NEXTBIKE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
NEXTBIKE
NWZA ws. zmian statutu oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji spółki, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego.
NEXTBIKE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
NEXTBIKE
NWZA ws. pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii D, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
NEXTBIKE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
NEXTBIKE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
NEXTBIKE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
NEXTBIKE
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
NEXTBIKE
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
NEXTBIKE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
NEXTBIKE
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
NEXTBIKE
Publikacja raportu za 2017 rok.
NEXTBIKE
NWZA ws. sporządzania przez spółkę jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF/MSR, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zmiany statutu.
NEXTBIKE
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
NEXTBIKE
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 255.000 akcji serii B oraz 51.000 akcji serii C.


«Powrót do terminarza spółek