18:19 | GMT: 16:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
ORZBIALY

Data
Spółka
Wydarzenie
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ORZBIALY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ORZBIALY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ORZBIALY
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ORZBIALY
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,44 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ZAP Sznajder Batterien S.A.
ORZBIALY
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,44 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ZAP Sznajder Batterien S.A.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ORZBIALY
NWZA ws. zmian w składzie RN obecnej kadencji, uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków RN powołanych na obecną kadencję oraz zmian w statucie.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ORZBIALY
NWZA ws. połączenia Orzeł Biały S.A. ze spółką Speedmar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ORZBIALY
NWZA ws. zmian statutu.
ORZBIALY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ORZBIALY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ORZBIALY
Wypłata dywidendy 1,12 zł na akcję.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ORZBIALY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,12 zł na akcję.
ORZBIALY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,12 zł na akcję.
ORZBIALY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ORZBIALY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ORZBIALY
NWZA ws. powołania nowego członka RN X kadencji, zmiany uchwały nr 22 ZWZ z 23 maja 2017r. oraz zmiany statutu.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ORZBIALY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ORZBIALY
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,65 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez NEF Battery Holdings S.a r.l.
ORZBIALY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ORZBIALY
NWZA ws. połączenia ze spółką Helidor Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
ORZBIALY
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 8,65 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez NEF Battery Holdings S.a r.l.
ORZBIALY
NWZA ws. połączenia spółki ze spółką Ekobat „Orzeł Biały” Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ORZBIALY
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
ORZBIALY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
ORZBIALY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
ORZBIALY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz lata ubiegłe.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ORZBIALY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ORZBIALY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, wyrażenia zgody na zbycie oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ORZBIALY
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmiany uchwały nr 28 WZA z 17.06.2011r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ORZBIALY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ORZBIALY
NWZA ws. zmiany uchwały nr 16 ZWZ z dnia 17.06.2011r w przedmiocie określenia ilości członków RN na nową VIII kadencję, zmienionej uchwałą nr 16 ZWZ z dnia 6.06.2013r oraz zmian w składzie RN.
ORZBIALY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 34.020 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ORZBIALY
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ORZBIALY
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
ORZBIALY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
ORZBIALY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
ORZBIALY
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ORZBIALY
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
ORZBIALY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
ORZBIALY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ORZBIALY
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
ORZBIALY
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ORZBIALY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ORZBIALY
Wypłata dywidendy 0,61 zł na akcję.
ORZBIALY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,61 zł na akcję.
ORZBIALY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,61 zł na akcję.
ORZBIALY
WZA
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ORZBIALY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek