19:33 | GMT: 17:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
OPENNET

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
OPENNET
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
OPENNET
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
OPENNET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
OPENNET
Publikacja raportu za 2016 rok.
OPENNET
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
OPENNET
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
OPENNET
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
OPENNET
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
OPENNET
Publikacja raportu za 2015 rok.
OPENNET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
OPENNET
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
OPENNET
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
OPENNET
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
OPENNET
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, I, J z wyłączeniem prawa poboru, podziału serii akcji A, zmiany § 7 statutu.
OPENNET
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
OPENNET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych, emisji obligacji serii B oraz Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2014-2016.
OPENNET
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
OPENNET
Publikacja raportu za 2014 rok.
OPENNET
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
OPENNET
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
OPENNET
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
OPENNET
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN
OPENNET
Publikacja raportu za 2013 rok.
OPENNET
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
OPENNET
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
OPENNET
NWZA ws. emisji obligacji.
OPENNET
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
OPENNET
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
OPENNET
Publikacja raportu za 2012 rok.
OPENNET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
OPENNET
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
OPENNET
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, I, J z wyłączeniem prawa poboru, podziału serii akcji A, B, C, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
OPENNET
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
OPENNET
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
OPENNET
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
OPENNET
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E i F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
OPENNET
Publikacja raportu za 2011 rok.
OPENNET
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
OPENNET
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
OPENNET
NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, zmiany w składzie RN, emisji obligacji i przyjęcia programu motywacyjnego.
OPENNET
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
OPENNET
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
OPENNET
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek