23:56 | GMT: 21:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
OPTIZENLB

Data
Spółka
Wydarzenie
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
OPTIZENLB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
OPTIZENLB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
OPTIZENLB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
OPTIZENLB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za IV kwartał 2016 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
OPTIZENLB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
OPTIZENLB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii C, D, E, F oraz akcji wszystkich serii przyszłych emisji, jak również w sprawie udzielenia zarządowi niezbędnych upoważnień.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
OPTIZENLB
NWZA ws. przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F z pozbawieniem prawa poboru akcji serii E i F oraz zmiany statutu.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
OPTIZENLB
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz zmiany statutu.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
OPTIZENLB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
OPTIZENLB
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
OPTIZENLB
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
OPTIZENLB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r.
OPTIZENLB
Publikacja raportu za 2012 rok.
OPTIZENLB
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
OPTIZENLB
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
OPTIZENLB
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
OPTIZENLB
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
OPTIZENLB
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
OPTIZENLB
Publikacja raportu za 2011 rok.
OPTIZENLB
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
OPTIZENLB
Początek notowań spółki TELECOMMD (TCM) pod nazwą OPTIZENLB (OPT), w związku ze zmianą firmy.
OPTIZENLB
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umowy objęcia akcji serii C oraz umowy przeniesienia własności udziałów spółki Optizen Sp z o.o. z prezesem zarządu.
OPTIZENLB
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
OPTIZENLB
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek