04:51 | GMT: 02:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ORGANIC

Data
Spółka
Wydarzenie
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
ORGANIC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
ORGANIC
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej.
ORGANIC
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ORGANIC
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ORGANIC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ORGANIC
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ORGANIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
ORGANIC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
ORGANIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2017 roku.
ORGANIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2017 roku.
ORGANIC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ORGANIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2017 roku.
ORGANIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ORGANIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2016 roku.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ORGANIC
NWZA ws. zmian statutu, zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
ORGANIC
Dzień pierwszego notowania na NC 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ORGANIC
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ORGANIC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
ORGANIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
ORGANIC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ORGANIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
ORGANIC
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ORGANIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ORGANIC
Pierwszy dzień notowań na NC 298.630 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ORGANIC
Wprowadzenie do obrotu na NC 298.630 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ORGANIC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ORGANIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ORGANIC
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ORGANIC
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ORGANIC
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ORGANIC
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
ORGANIC
Publikacja raportu za 2011 rok.
ORGANIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ORGANIC
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ORGANIC
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ORGANIC
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ORGANIC
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ORGANIC
WZA
ORGANIC
Publikacja raportu za 2010 rok.
ORGANIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ORGANIC
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, E i F.


«Powrót do terminarza spółek