20:27 | GMT: 18:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PBG

Data
Spółka
Wydarzenie
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PBG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PBG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PBG
NWZA ws. odwołania członka RN, ustalenia liczby członków RN, wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany brzmienia statutu.
PBG
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian statutu.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PBG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PBG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PBG
NWZA ws. połączenia PBG S.A. ze spółką PBG oil and gas Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PBG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PBG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PBG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PBG
NWZA ws. połączenia PBG S.A. ze spółką PBG AVATIA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie.
PBG
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PBG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PBG
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 776.948.780 akcji serii H oraz 12.806.811 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PBG
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
PBG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PBG
NWZA ws. zmiany uchwały nr 2 NWZ z dnia 31 lipca 2015 roku oraz zmiany statutu.
PBG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
PBG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PBG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PBG
NWZA ws. zmian w RN.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PBG
NWZA ws. zmian w RN, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PBG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PBG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PBG
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PBG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PBG
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PBG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PBG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PBG
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.
PBG
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40, WIG, WIG-Poland oraz WIG-budownictwo.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PBG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PBG
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru, emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii H i in.
PBG
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
PBG
Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego kwartalną informację finansową, za III kwartał 2011 roku.
PBG
Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję.
PBG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,40 zł na akcję.
PBG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,40 zł na akcję.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego półroczną informację finansową, za I półrocze 2011 roku.
PBG
WZA
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego kwartalną informację finansową, za I kwartał 2011 roku.
PBG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PBG
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
PBG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek