02:08 | GMT: 00:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
PEKAO

Data
Spółka
Wydarzenie
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PEKAO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 rok.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PEKAO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PEKAO
Wypłata dywidendy 6,60 zł na akcję.
PEKAO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,60 zł na akcję.
PEKAO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,60 zł na akcję.
PEKAO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PEKAO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PEKAO
Wypłata dywidendy 7,90 zł na akcję.
PEKAO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,90 zł na akcję.
PEKAO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,90 zł na akcję.
PEKAO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PEKAO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I połowę 2017 roku.
PEKAO
Wypłata dywidendy 8,68 zł na akcję.
PEKAO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,68 zł na akcję.
PEKAO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,68 zł na akcję.
PEKAO
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PEKAO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
PEKAO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PEKAO
Wypłata dywidendy 8,70 zł na akcję.
PEKAO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,70 zł na akcję.
PEKAO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,70 zł na akcję.
PEKAO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PEKAO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PEKAO
Wypłata dywidendy 10 zł na akcję.
PEKAO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
PEKAO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10 zł na akcję.
PEKAO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PEKAO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014.
PEKAO
Wypłata dywidendy 9,96 zł na akcję.
PEKAO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,96 zł na akcję.
PEKAO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,96 zł na akcję.
PEKAO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PEKAO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
PEKAO
Wypłata dywidendy 8,39 zł na akcję.
PEKAO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,39 zł na akcję.
PEKAO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,39 zł na akcję.
PEKAO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PEKAO
Wypłata dywidendy 5,38 zł na akcję.
PEKAO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,38 zł na akcję.
PEKAO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,38 zł na akcję.
PEKAO
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PEKAO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PEKAO
Wypłata dywidendy 6,80 zł na akcję.
PEKAO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,80 zł na akcję.
PEKAO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,80 zł na akcję.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PEKAO
WZA
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PEKAO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek