01:11 | GMT: 23:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PEP

Data
Spółka
Wydarzenie
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PEP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PEP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PEP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
PEP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PEP
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PEP
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Dominikę Kulczyk oraz Mansa Investments sp. z o.o.
PEP
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 16,29 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna.
PEP
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 20,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Dominikę Kulczyk oraz Mansa Investments sp. z o.o.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PEP
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 16,29 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna.
PEP
NWZA ws. zmiany statutu, określenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PEP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
PEP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PEP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
PEP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PEP
NWZA ws. połączenia spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami Neutron sp. z o.o., GRUPA PEP – Finansowanie Projektów sp. z o.o. i GRUPA PEP - Uprawy Energetyczne sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie).
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PEP
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
PEP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
PEP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PEP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015 oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego w latach poprzednich do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.
PEP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PEP
NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członka (członków) RN.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PEP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014.
PEP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PEP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 24.129.580 akcji zwykłych na okaziciela serii Z.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PEP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Z z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii Z do obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii AA z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii AA oraz praw do akcji serii AA do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PEP
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty poniesionej w 2013r.
PEP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PEP
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PEP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
PEP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PEP
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PEP
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
PEP
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 33 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Polenergia Holding.
PEP
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Polenergia Holding na 33 zł za sztukę.
PEP
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 31,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Polenergia Holding.
PEP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PEP
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz zmian w składzie RN i ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
PEP
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
PEP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PEP
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Y.
PEP
WZA
PEP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PEP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
PEP
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T.


«Powrót do terminarza spółek