19:13 | GMT: 17:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PFLEIDER

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PFLEIDER
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PFLEIDER
NWZA ws. powołania członka RN i ustalenia zasad jego wynagrodzenia.
PFLEIDER
NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania przewodniczącego RN delegowanego do pełnienia obowiązków prezesa zarządu.
PFLEIDER
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW i zmiany statutu.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PFLEIDER
Dzień wykupu akcji spółki przez Volantis Bidco B.V. po cenie 26,60 zł za akcję.
PFLEIDER
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PFLEIDER
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
PFLEIDER
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 25,17 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Volantis Bidco B.V.
PFLEIDER
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Volantis Bidco B.V. z 25,17 zł na 26,60 zł za sztukę.
PFLEIDER
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 25,17 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Volantis Bidco B.V.
PFLEIDER
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 do 31.12.2018.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PFLEIDER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PFLEIDER
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80 opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
PFLEIDER
NWZA ws. powołania członka RN, wyrażania zgody na zawarcie przez spółkę umowy o zakazie konkurencji z przewodniczącym RN.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PFLEIDER
Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
PFLEIDER
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
PFLEIDER
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
PFLEIDER
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 do 31.12.2017.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PFLEIDER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PFLEIDER
NWZA ws. określenia warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków RN.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PFLEIDER
Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
PFLEIDER
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
PFLEIDER
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
PFLEIDER
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 do 31.12.2016.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PFLEIDER
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PFLEIDER
Początek notowań spółki GRAJEWO (GRJ) pod nazwą PFLEIDER (PFL), w związku ze zmianą firmy.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PFLEIDER
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
PFLEIDER
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
PFLEIDER
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
PFLEIDER
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki, w tym wchodzących w skład przedsiębiorstwa nieruchomości, na rzecz spółki zależnej, zmiany firmy i siedziby oraz zmiany statutu.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PFLEIDER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PFLEIDER
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
PFLEIDER
NWZA ws. powołania nowych członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
PFLEIDER
Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.077.007 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PFLEIDER
Ostatni dzień notowania na GPW 15.077.007 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PFLEIDER
Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.077.007 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PFLEIDER
NWZA ws. upoważnienia do nabywania akcji własnych.
PFLEIDER
NWZA ws. wyrażenia zgody na podjęcie czynności związanych z refinansowaniem i ustanowienie zabezpieczeń.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PFLEIDER
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru i in.
PFLEIDER
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 do 31.12.2014.
PFLEIDER
NWZA ws. zwiększenia liczby członków RN z obecnych pięciu do siedmiu członków, powołania nowych członków RN, wyrażenia zgody na wydłużenie okresu obowiązywania programu emisji obligacji krótkoterminowych.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PFLEIDER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PFLEIDER
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PFLEIDER
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG50.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PFLEIDER
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PFLEIDER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PFLEIDER
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2012 do 31.12.2012.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PFLEIDER
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
PFLEIDER
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 13,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Pfleiderer Service GmbH.
PFLEIDER
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 13,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Pfleiderer Service GmbH.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
PFLEIDER
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w statucie oraz uchylenia upoważnienia udzielonego zarządowi do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PFLEIDER
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PFLEIDER
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 do 31.12.2011.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PFLEIDER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PFLEIDER
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz wyrażenia zgody na przedłużenie okresu trwania programu emisji papierów dłużnych.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
PFLEIDER
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PFLEIDER
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
PFLEIDER
WZA
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PFLEIDER
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PFLEIDER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
PFLEIDER
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek