12:08 | GMT: 10:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PFMEDICAL

Data
Spółka
Wydarzenie
PFMEDICAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PFMEDICAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
PFMEDICAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PFMEDICAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PFMEDICAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
PFMEDICAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PFMEDICAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
PFMEDICAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.
PFMEDICAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PFMEDICAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PFMEDICAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PFMEDICAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
PFMEDICAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
PFMEDICAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PFMEDICAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
PFMEDICAL
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2016 r. oraz dalszego istnienia spółki.
PFMEDICAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PFMEDICAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PFMEDICAL
ZWZA ws. m.n. sposobu pokrycia straty za 2015 r. oraz wyrażania zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PFMEDICAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PFMEDICAL
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2014r., podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia programu opcji skierowanego do zarządu, rady nadzorczej i kadry menedżerskiej, emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PFMEDICAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PFMEDICAL
Pierwszy dzień notowań na NC 183.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PFMEDICAL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PFMEDICAL
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PFMEDICAL
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za 2013 rok.
PFMEDICAL
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PFMEDICAL
Początek notowań spółki CEEOP (CEE) pod nazwą PFMEDICAL (PFM), w związku ze zmianą firmy.
PFMEDICAL
NWZA ws. zmiany uchwały WZA Nr 8/2013 z dnia 17.12.2013r w sprawie połączenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PFMEDICAL
Początek notowań spółki APOLLO (APC) pod nazwą CEEOP (CEE), w związku ze zmianą firmy.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PFMEDICAL
NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie ich wartości nominalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej ich liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, udzielenia upoważnienia zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PFMEDICAL
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
PFMEDICAL
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za 2012 rok.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PFMEDICAL
NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PFMEDICAL
Początek notowań spółki GUARDIER (GRD) pod nazwą APOLLO (APC), w związku ze zmianą firmy.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PFMEDICAL
NWZA ws. zmiany statutu w zakresie zmiany firmy oraz przedmiotu działalności spółki, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za 2011 rok.
PFMEDICAL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PFMEDICAL
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek