10:48 | GMT: 08:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PGE

Data
Spółka
Wydarzenie
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PGE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PGE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PGE
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz uchylenia uchwał nr 4 NWZ z 14 grudnia 2016 r. i nr 37 ZWZ z 27 czerwca 2017 r. oraz zmiany uchwały nr 5 NWZ z 14 grudnia 2016 r.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PGE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
PGE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PGE
NWZA ws. zmiany statutu.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PGE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PGE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PGE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PGE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
PGE
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PGE
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
PGE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
PGE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
PGE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zmian w składzie RN.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PGE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PGE
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PGE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PGE
Wypłata dywidendy 0,78 zł na akcję.
PGE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,78 zł na akcję.
PGE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,78 zł na akcję.
PGE
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PGE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PGE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PGE
Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
PGE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
PGE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
PGE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
PGE
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PGE
Wypłata dywidendy 0,86 zł na akcję.
PGE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
PGE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,86 zł na akcję.
PGE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,86 zł na akcję.
PGE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy a także ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z PGE Energia Jądrowa S.A.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PGE
Wypłata dywidendy 1,83 zł na akcję.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PGE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,83 zł na akcję.
PGE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,83 zł na akcję.
PGE
NWZA ws. zmian w statucie oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
PGE
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz umorzenia akcji własnych.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PGE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PGE
Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
PGE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
PGE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PGE
WZA
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PGE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PGE
NWZA ws. połączenia z PGE Electra SA.
PGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
PGE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.


«Powrót do terminarza spółek