14:52 | GMT: 12:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PMPG

Data
Spółka
Wydarzenie
PMPG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PMPG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PMPG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PMPG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PMPG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PMPG
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PMPG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PMPG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
PMPG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PMPG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PMPG
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PMPG
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PMPG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PMPG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PMPG
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy z członkiem zarządu, powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu, ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, zmiany statutu.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PMPG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PMPG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PMPG
NWZA ws. nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PMPG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PMPG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PMPG
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz zmiany statutu.
PMPG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PMPG
Początek notowań spółki POINTGROUP (PGM) pod nazwą PMPG (PGM), w związku ze zmianą firmy.
PMPG
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PMPG
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
PMPG
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PMPG
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PMPG
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PMPG
NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 WZA z 6 grudnia 2010 roku, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PMPG
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PMPG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PMPG
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-media.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PMPG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, kontynuacji działalności spółki, połączenia (scalenia) akcji spółki i zmiany statutu.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PMPG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PMPG
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PMPG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PMPG
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PMPG
WZA
PMPG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PMPG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PMPG
NWZA ws. skupu akcji własnych oraz zmian w statucie.


«Powrót do terminarza spółek