14:39 | GMT: 13:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PHARMENA

Data
Spółka
Wydarzenie
PHARMENA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
PHARMENA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PHARMENA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej z zachowaniem prawa poboru, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad MSR/MSSF, zmiany statutu, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z przewodniczącym RN Jerzym Gębickim oraz z prezesem zarządu Konradem Palką.
PHARMENA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PHARMENA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
PHARMENA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PHARMENA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PHARMENA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PHARMENA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
PHARMENA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
PHARMENA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PHARMENA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PHARMENA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PHARMENA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PHARMENA
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
PHARMENA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PHARMENA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
PHARMENA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
PHARMENA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
PHARMENA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PHARMENA
Publikacja raportu za 2015 rok.
PHARMENA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PHARMENA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PHARMENA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PHARMENA
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
PHARMENA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
PHARMENA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
PHARMENA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014.
PHARMENA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PHARMENA
Publikacja raportu za 2014 rok.
PHARMENA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PHARMENA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PHARMENA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PHARMENA
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
PHARMENA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
PHARMENA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
PHARMENA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania członków RN.
PHARMENA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PHARMENA
Publikacja raportu za 2013 rok.
PHARMENA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PHARMENA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PHARMENA
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
PHARMENA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
PHARMENA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
PHARMENA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PHARMENA
Pierwszy dzień notowań na NC 1.759.010 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PHARMENA
Ostatni dzień notowań na NC 1.759.010 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PHARMENA
Pierwszy dzień notowań na NC 1.759.010 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PHARMENA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.
PHARMENA
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji serii D.
PHARMENA
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii D.
PHARMENA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PHARMENA
Publikacja raportu za 2012 rok.
PHARMENA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PHARMENA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
PHARMENA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PHARMENA
NWZA ws. zmiany statutu oraz uchylenia niewykonanej uchwały nr 6/2012 NWZA z 21 sierpnia 2012 r. dot. stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.
PHARMENA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PHARMENA
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PHARMENA
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PHARMENA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
PHARMENA
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 16 i 17 ZWZ z 14 maja 2012, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i serii D z zachowaniem prawa poboru i in.
PHARMENA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PHARMENA
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
PHARMENA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
PHARMENA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
PHARMENA
WZA ws. m.in. podziału zysku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz pozbawienia prawa poboru.
PHARMENA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PHARMENA
Publikacja raportu za 2011 rok.
PHARMENA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
PHARMENA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PHARMENA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PHARMENA
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
PHARMENA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
PHARMENA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
PHARMENA
WZA
PHARMENA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PHARMENA
Publikacja raportu za 2010 rok.
PHARMENA
NWZA ws. uzupełniającego wyboru członków rady nadzorczej.
PHARMENA
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek