11:48 | GMT: 09:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PKPCARGO

Data
Spółka
Wydarzenie
PKPCARGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PKPCARGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PKPCARGO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wykazanej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku.
PKPCARGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PKPCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PKPCARGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PKPCARGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PKPCARGO
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
PKPCARGO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
PKPCARGO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
PKPCARGO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
PKPCARGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PKPCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PKPCARGO
NWZA ws. wprowadzenia zmian do statutu.
PKPCARGO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PKPCARGO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PKPCARGO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
PKPCARGO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PKPCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PKPCARGO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PKPCARGO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PKPCARGO
ZWZA ws. m.in. pokrycia poniesionej straty netto za rok obrotowy 2016.
PKPCARGO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PKPCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PKPCARGO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PKPCARGO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PKPCARGO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PKPCARGO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015.
PKPCARGO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
PKPCARGO
NWZA ws. zmiany statutu.
PKPCARGO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PKPCARGO
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.448.902 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PKPCARGO
NWZA ws. zmiany statutu.
PKPCARGO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG30.
PKPCARGO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PKPCARGO
NWZA ws. zmiany statutu.
PKPCARGO
Wypłata dywidendy 2,46 zł na akcję.
PKPCARGO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,46 zł na akcję.
PKPCARGO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,46 zł na akcję.
PKPCARGO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PKPCARGO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PKPCARGO
NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
PKPCARGO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PKPCARGO
NWZA ws. zmiany statutu.
PKPCARGO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PKPCARGO
NWZA ws. zwolnienia byłego członka zarządu z przedłużonego zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej.
PKPCARGO
NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
PKPCARGO
Wypłata dywidendy 3,07 zł na akcję.
PKPCARGO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,07 zł na akcję.
PKPCARGO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,07 zł na akcję.
PKPCARGO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PKPCARGO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PKPCARGO
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 27/2012 NWZ z dnia 02.07.2012 roku oraz określenia zasad i wysokości wynagrodzenia prezesa i członków zarządu.
PKPCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PKPCARGO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
PKPCARGO
NWZA ws. powołania członków RN.
PKPCARGO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PKPCARGO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
PKPCARGO
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 43.338.000 akcji serii A i 15 akcji serii B.
PKPCARGO
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
PKPCARGO
Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
PKPCARGO
Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PKPCARGO
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
PKPCARGO
Początek przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.


«Powrót do terminarza spółek