00:44 | GMT: 22:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
POLCOLORIT

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
POLCOLORIT
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
POLCOLORIT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
POLCOLORIT
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
POLCOLORIT
Dzień wykupu akcji spółki przez Unilin Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 5,80 zł za akcję.
POLCOLORIT
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
POLCOLORIT
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Unilin Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za 2016 rok.
POLCOLORIT
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Unilin Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
POLCOLORIT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za 2015 rok.
POLCOLORIT
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
POLCOLORIT
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Barbarę Urbaniak-Marconi.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
POLCOLORIT
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Barbarę Urbaniak-Marconi.
POLCOLORIT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za 2014 rok.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
POLCOLORIT
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za 2013 rok.
POLCOLORIT
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
POLCOLORIT
Scalenie akcji w stosunku 10:1
POLCOLORIT
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
POLCOLORIT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 51.788.652 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
POLCOLORIT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za 2012 rok.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
POLCOLORIT
NWZA ws. zmiany uchwały nr 22 ZWZA z 30 czerwca 2012, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
POLCOLORIT
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
POLCOLORIT
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za 2011 rok.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
POLCOLORIT
WZA
POLCOLORIT
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
POLCOLORIT
Publikacja raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek