11:06 | GMT: 09:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PLASTBOX

Data
Spółka
Wydarzenie
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PLASTBOX
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PLASTBOX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
PLASTBOX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
PLASTBOX
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2019 r.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PLASTBOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PLASTBOX
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 r.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PLASTBOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PLASTBOX
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PLASTBOX
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
PLASTBOX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
PLASTBOX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
PLASTBOX
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, podziału zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PLASTBOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PLASTBOX
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PLASTBOX
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
PLASTBOX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
PLASTBOX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
PLASTBOX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PLASTBOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PLASTBOX
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
PLASTBOX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
PLASTBOX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PLASTBOX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
PLASTBOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PLASTBOX
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PLASTBOX
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
PLASTBOX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
PLASTBOX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
PLASTBOX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PLASTBOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PLASTBOX
NWZA ws. m.in. zmian w składzie RN.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PLASTBOX
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
PLASTBOX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
PLASTBOX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
PLASTBOX
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmian w składzie RN.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
PLASTBOX
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
PLASTBOX
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PLASTBOX
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
PLASTBOX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
PLASTBOX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
PLASTBOX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PLASTBOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PLASTBOX
NWZA ws. zmiany brzmienia statutu spółki to jest paragrafu 18 dot. sposobu powoływania i odwoływania członków RN.
PLASTBOX
WZA ws. m.in. podziału zysku.
PLASTBOX
Split akcji w stosunku 1:5.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PLASTBOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PLASTBOX
NWZA ws. zmian w składzie RN, podziału akcji, utworzenia lub użycia kapitału rezerwowego w celu przeprowadzenia skupu akcji oraz zmian w statucie.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
PLASTBOX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PLASTBOX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PLASTBOX
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
PLASTBOX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
PLASTBOX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
PLASTBOX
WZA
PLASTBOX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PLASTBOX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PLASTBOX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
PLASTBOX
NWZA ws. uzupełnienia składu rady nadzorczej.


«Powrót do terminarza spółek