16:56 | GMT: 14:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
PEMUG

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PEMUG
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PEMUG
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
PEMUG
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PEMUG
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
PEMUG
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
PEMUG
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ S.A.
PEMUG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PEMUG
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ S.A.
PEMUG
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za 2017 rok.
PEMUG
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PEMUG
NWZA ws. zmian statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
PEMUG
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
PEMUG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
PEMUG
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za 2016 rok.
PEMUG
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
PEMUG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2015, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
PEMUG
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za 2015 rok.
PEMUG
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
PEMUG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2014.
PEMUG
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za 2014 rok.
PEMUG
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
PEMUG
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
PEMUG
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za 2013 rok.
PEMUG
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
PEMUG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
PEMUG
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za 2012 rok.
PEMUG
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
PEMUG
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
PEMUG
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za 2011 rok.
PEMUG
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
PEMUG
WZA
PEMUG
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PEMUG
Publikacja raportu za 2010 rok.
PEMUG
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
PEMUG
Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek